نرم افزار آرشيو

آرشيو (بايگاني) پرونده ها، اسناد و مدارك در تمام سازمان ها، ادارات، شركت هاي دولتي و خصوصي به عنوان منبع اصلی اطلاعات در آن سازمان محسوب مي شود. بنابراین سیستم آرشيو (بایگانی) از نظر نگهداری، بازیابی و امنیت پرونده ها، اسناد و مدارك بسيار حائز اهميت است. دستی و کاغذی بودن فرایند تولید و نگهداری پرونده ها، اسناد و مدارك در ایران موجب شده است که سازمان ها با مشکلات متعددی در زمینه كمبود فضا، امنيت اطلاعات، ذخیره و بازیابی پرونده ها و اسناد خود روبرو باشند. يكي از مناسب ترين راهكارها جهت حل اين مشكلات، الكترونيكي كردن پرونده ها، اسناد و مدارك مي باشد. سازمان ها پس از انجام مرحله اسكن و الكترونيكي شدن پرونده ها جهت استفاده بهينه از آنها نيازمند نرم افزاري هستند كه با استفاده از آن بتوانند علاوه بر ذخيره و بازيابي پرونده هاي الكترونيكي، آنها را با سطوح مختلف امنيتي در سازمان به گردش درآورند. در واقع الكترونيكي شدن و استفاده از نرم افزار آرشيو (بايگاني) در سازمان ها از نظر هزينه، سرعت بازيابي اطلاعات، دقت و امنيت بسيار مقرون به صرفه مي باشد. سازمان ها مي توانند پس از انجام خدمات تخصصي اسكن، از نرم افزار آرشيو (بايگاني) مناسب كه توسط سانا اسكن پيشنهاد ميشود بهره مند شوند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ” شرکت پردازش اطلاعات وايا ” ميباشد.